Prodej pozemku (zahrada) u přehrady Fojtka, obec Mníšek u Liberce.

Pozemková parcela p.č.1095/33 o výměře 419 m2 v k.ú. Mníšek u Liberce, obec Mníšek je dle platného územního plánu Obce Mníšek v plochách ZASTAVITELNÝCH, označených jako B, s regulačním kódem B1.15.70. Pozemek je dotčen ochranným pásmem lesa (p.p.č. 1095/1 k.ú. Mníšek u Liberce). Toto pásmo činí 50 m, dotčeným orgánem je Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí.

Dále je zde rozsáhlé chráněné území se správou Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení Správa CHKO Jizerské hory.

V místě není kanalizační ani vodovodní řad, odkanalizování a zásobování pitnou vodou je nutné řešit individuálně. Elektřina u pozemku.

 

Cena včetně provize RK: 898.000,-Kč

 


Připravujeme pro Vás

Blanka Kračmarová


tel.: +420 607 533 981
e-mail: info@kracmarovareality.cz Napište nám
DP REAL IMMO